நெகிழ்வான நுரைக்கு பாலிமர் பாலியோல்

  • Polymer polyol for Flexiable foam

    நெகிழ்வான நுரைக்கான பாலிமர் பாலியோல்

    POP என்பது பாலியெதர் பாலியோல்கள், அக்ரிலோனிட்ரைல், ஸ்டைரீன் மற்றும் பிற பொருட்களால் உருவாக்கப்படுகிறது, முக்கியமாக அதிக சுமை தாங்கும் பாலியூரிதீன், உயர்-எதிர்ப்புத் தொகுதி நெகிழ்வான நுரை, மோல்டிங் நெகிழ்வான நுரை, ஒருங்கிணைந்த தோல் நெகிழ்வான நுரை மற்றும் அரை-நெகிழ்வான நுரை போன்றவற்றுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.